...

De regering overweegt in 2013 de volledige index voor artsen in te houden. Dat zou een besparing van 207 miljoen opleveren. Intussen verziekt het onderhandelingsklimaat. De CM tackelt de specialisten met beide voeten vooruit: in een elektronische rondvraag vraagt het ziekenfonds haar leden of ze niet meer hebben betaald dan wat er op hun getuigschrift staat. Nu openlijk gedacht wordt aan een noodbudget met voorlopige twaalfden, rijst de vraag hoe dat dan moet in de ziekteverzekering. De Ziv-wet rept nergens over zo'n noodprocedure. Erger is dat de regering nog maar eens een keer de index van de artsen viseert. Bij de start van de budgetronde al stelden de ziekenfondsen voor om 21,6 miljoen (zowat 10%) in te houden op de index van de dokters. Geld dat ze kunnen terugverdienen mits ze hetzelfde bedrag besparen op antibiotica, statines en PPI's. Volgens Dr. Marc Moens (Bvas) moeten de artsen zich aan erger verwachten. "In de wandelgangen horen we dat de regering meteen onze hele index wil inhouden. Dus geen partiële indexsprong zoals in 2012 maar een volledige dit keer? Dan ook bij alle werknemers?"De index is niet de enige donkere wolk boven artsenland. De ziekenfondsen eisen ook meer controle-bevoegdheden, ze zien zichzelf als doublure van de dienst geneeskundige controle. Een voorsmaakje zijn de doorgedreven vitterijen op Bf-geneesmiddelen - een idee van de ziekenfondsen om de gevraagde 20 miljoen besparingen op hun administratiekosten af te wentelen op hun leden. Meer dan andere jaren zijn de gemoederen ook verhit door maatregelen die supplementen in twee- en meerpersoonskamers willen verbieden. Zoals de zaken er nu voorstaan, zegt het grootste artsensyndicaat (Bvas) niet eens aan onderhandelingen voor een nieuwe conventie te beginnen. Dat was voor de CM er nog een schepje bovenop deed door in een elektronische rondvraag bij de leden na te vragen of ze "meer hebben betaald dan op hun getuigschrift staat?". Patiënten worden aangemaand de naam van de arts in te vullen, de datum van de raadpleging, het bedrag dat ze hebben betaald en het bedrag dat is terugbetaald. De specialisten voelen zich geprovoceerd door de insinuatie dat ze de regels niet correct toepassen of zelfs frauderen.• Bekijk de enquête van de CM hier.• Vandaag in Artsenkrant: Volledige indexsprong voor artsen?