...

ZNA scoort zeer goed op indicatoren als opname in intensieve en bloedtransfusie na de ingreep en dat wijst op veilige en kwaliteitsvolle chirurgie. Een interne check van de historiek na de plaatsing van een heupprothese in ZNA over een periode van 12 jaar toont aan dat slechts in 3% van de gevallen een revisie moest worden uitgevoerd. Dat ZNA wel veel revisie-operaties uitvoert, is het gevolg van de stevige reputatie in de orthopedie. Daardoor wordt doorverwezen voor revisie-ingrepen van prothesen die buiten ZNA zijn geplaatst en dat zorgt voor hoge revisiecijfers. Ten slotte zijn de CM-cijfergegevens ZNA-breed, maar wordt nu in sommige media de indruk gewekt dat het enkel over ZNA Middelheim gaat. De CM-cijfers geven dus een vertekend beeld. ZNA gaat met CM in gesprek om uit te pluizen hoe hun cijfers juist zijn samengesteld.