...

De CM zegt dat het deze beslissing steunt op een ledenbevraging. Er is een heel pakket van bijdragen door het ziekenfonds. Het heeft de prioriteiten moeten vastleggen.'Grootste gezondheidseffect'Prioritair zijn bijvoorbeeld een tegemoetkoming in de verblijfkosten bij ziekenhuisopname of in het dagziekenhuis voor patiënten die geen hospitalisatieverzekering hebben. Ook terugbetaling van ziekenhuistransport voor bepaalde patiënten is een belangrijk aandachtspunt.Een andere nieuwigheid, volgens het ziekenfonds, is de uitbreiding van de terugbetaalbare vaccins. "Wij kiezen voor het grootste gezondheidseffect", zegt Steven Hermans, directeur Diensten en Verrichtingen van CM. "Daarom blijven wij bijvoorbeeld inzetten op psychotherapie, zorgen we dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen, voorzien we terugbetalingen in oogzorg en logopedie, kunnen onze leden slaaptherapie volgen, zorgen we dat hulpmiddelen uitlenen betaalbaar is en bieden we een oppas bij zieke kinderen aan. Ook het remgeld voor kinderen tot en met zes jaar bij huisartsen of specialisten buiten het ziekenhuis betaalt CM terug."Vandaag betaalt de CM nog 30% van de prijs van homeopathische geneesmiddelen terug. Maar vanaf 1 januari zet het die terugbetaling stop.Kwaliteitseisen"Blij dat ze bij CM eindelijk het licht hebben gezien", zegt professor Dirk Devroey. "Ze hadden het voor mijn part al 15 jaar geleden mogen gezien hebben." De Brusselse hoogleraar huisartsgeneeskunde spreekt hier als bestuurslid van SKEPP (Studiekring voor Kritische Evaluatie van Pseudo-wetenschap en het Paranormale).Ook andere ziekenfondsen betalen homeopathische geneesmiddelen voor een deel terug. Het socialistische ziekenfonds meldt dat het ook bezig is met een heroriëntering van het voordelenpakket.Het wil met deze middelen vooral inspelen op 'unmet needs'. Maar of dat ook wil zeggen dat ze de investering in homeopathie gaan schrappen, kunnen ze bij dit ziekenfonds nog niet vertellen.Partena betaalt homeopathie eveneens gedeeltelijk terug. "We zien dat er vraag naar is bij onze leden", zegt woordvoerder Sarah Masschelein. Van de 473.000 deden er 5.000 een beroep op homeopathie in 2017. Het ziekenfonds zegt kwaliteitseisen te respecteren: "Het is dus niet zo dat we om het even wat terugbetalen wat via internet wordt aangeschaft onder de noemer van homeopathisch geneesmiddel."'Kwakzalverij'Dat ook reguliere artsen homeopathische geneesmiddelen voorschrijven, is voor Dirk Devroey geen argument. "Het is niet omdat een arts een middel voorschrijft of omdat een ziekenfonds een middel terugbetaalt, dat het ook werkt", stelt de hoogleraar."Homeopathie bestaat uit water en een stof die zo verdund wordt dat ze geen werking meer heeft", onderstreept hij nog eens. "Het komt gewoon neer op kwakzalverij, en het kan zelfs misdadige vormen aannemen als men patiënten de geneesmiddelen onthoudt, die hen wel kunnen behoeden voor zware gezondheidsrisico's zoals een beroerte, een hartinfarct, of zelfs de dood."(Met Belga)