...

De CM erkent dat ze te vroeg was met de toepassing van de nieuwe regels voor de terugbetaling van uitstrijkjes. Terwijl de verstrengde regel - een terugbetaling om de drie in plaats van om de twee jaar - ten vroegste vanaf 1 maart of 1 april van kracht wordt, schreef het ziekenfonds al vrouwen aan met de melding dat hun uitstrijkje niet terugbetaald zou worden "omdat de hernieuwingstermijn van drie kalenderjaren nog niet is verstreken"."Daar gingen wij inderdaad in de fout, en dat betreuren wij", aldus CM-persverantwoordelijke Bram Swaerts. "Maar de aantallen die de Bvas vermeldde in haar persmededeling, kloppen helemaal niet." Het artsensyndicaat, zo schreven wij dinsdag in onze krant, schatte dat 'honderden, mogelijk duizenden vrouwen' verkeerdelijk waren aangeschreven. Swaerts: "Maar in werkelijkheid ging het om twintig vrouwen in het totaal."Twintig vrouwenVraag blijft evenwel waarom de CM vooruitliep op de feiten. "De vergissing situeerde zich in één CM-regio die ervan uitging dat de vernieuwde maatregel vanaf 1 januari van dit jaar zou gelden en daarom twintig vrouwen inlichtte dat hun uitstrijkje niet terugbetaald zou worden", legt de persverantwoordelijke van het christelijke ziekenfonds uit. "Uiteraard brengen wij hen nu op de hoogte van onze fout én zetten we die meteen recht.""Het is overigens jammer dat de Bvas de media contacteerde met verkeerde info, en dat voor een vergissing bij twintig mensen", besluit Swaerts. "Om het belang van de patiënt te dienen, had het syndicaat beter rechtstreeks contact opgenomen met onze CM-diensten."Tijs Ruysschaert