...

Bijna één op de vijf personen met dementie gebruikte in 2018 een geneesmiddel tegen Alzheimer. De eigen bijdrage door de patiënten bedroeg hiervoor een miljoen terwijl de ziekteverzekering bijna vijf miljoen bijlegt.Sinds 2002 betaalt het Riziv twee medicijnen terug, met name cholinesteraseremmers en memantine. De werking daarvan is volgens de CM echter beperkt. CM-voorzitter Luc Van Gorp verwijst daarbij naar het Belgisch Centrum voor Farmaceutische Informatie. Het BCFI stelt dat er geen bewijzen zijn dat de medicijnen een zenuw-beschermend of preventief effect zouden hebben. "Evenmin kunnen onderzoeken hard maken dat de levenskwaliteit van de patiënt verbetert of dat hij langer thuis kan blijven wonen," aldus Van Gorp. "Daar staan nevenwerkingen zoals misselijkheid, diarree of incontinentie tegenover." Frankrijk schrapte de terugbetaling al in 2018. Luc Van Gorp vindt dat het geld nuttiger kan besteed worden. Met name door een betere begeleiding van dementerenden. Bijvoorbeeld door de capaciteit uit te breiden van de diensten maatschappelijk werk en door een financiering van referentiepersonen dementie in de thuiszorg. Van Gorp: "Voorts kunnen de middelen ook geïnvesteerd worden in wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe behandelingen tegen de ziekte van Alzheimer. Dat moet primair een opdracht zijn voor universiteiten en onderzoekscentra. Niet voor de industrie die afhaakt als het hen niet uitkomt. Dit vraagt een structurele overheidsfinanciering," besluit hij.