...

De CM-voorzitter noemt de opgelegde besparingen "gigantisch". In 2016 zullen de ziekenfondsen tezamen 50 miljoen op de administratiekosten moeten inleveren. In 2017 en 2018 komt daar telkens nog 25 miljoen bovenop - in 2018 zou hun budget met 100 miljoen gekrompen zijn. In 2015 zagen de ziekenfondsen hun toelagen al eens met 20 miljoen verminderen.Volgens Luc Van Gorp dreigt dat ten koste te gaan van de dienstverlening, en van het personeel: 80% van de kostenstructuur van de CM betreft loonkosten, geeft hij in zijn opiniestuk mee.Het zou, volgens hem, ook een averechts effect kunnen hebben: "Al onze medewerkers die de facturen controleren, recupereren een veelvoud van hun loon. De opbrengst keert rechtstreeks terug naar de ziekteverzekering."Volgens Luc Van Gorp is er wel ruimte voor besparing "als er een echte administratieve vereenvoudiging komt".Het Riziv trekt jaarlijks 1,1 miljard uit de begroting van de ziekteverzekering en de uitkering uit voor administratiekosten van de ziekenfondsen. Volgens Van Gorp zijn ze sinds 2004 al een vijfde van hun werkingstoelagen kwijtgespeeld.Overigens wijst Van Gorp erop dat de hele gezondheidssector zal moeten inleveren: tijdens het begrotingsconclaaf zou zijn overeengekomen dat de besparing tussen 2015 en 2018 cumulatief 3 miljard zal bedragen.