...

"Het begrotingsakkoord is positief", vindt Marc Justaert. "De patiënt blijft immers buiten schot."Voor de komende jaren moeten er wel nieuwe besparingsmogelijkheden worden gezocht, zegt de voorzitter van het christelijke ziekenfonds. In tegenstelling tot de Bvas, denkt Justaert niet dat de onderhandelingen voor een nieuw akkoord artsen-ziekenfondsen in het gedrang komen.Het gaat om ernstige maatregelen, waar niemand iets op tegen kan hebben, verklaart de CM-topman. "Iedereen moet in deze moeilijke tijden zijn steentje bijdragen." Justaert is ook opgetogen over de besparingen in de medische beeldvorming. Hij hoopt dat deze besparingen de artsen er niet zullen van weerhouden om het tarievenakkoord voor 2013 goed te keuren. Justaert kan zich eveneens vinden in de besparingen inzake geneesmiddelen. "Uit een studie is onlangs nog gebleken dat België aan de top staat voor antibioticaconsumptie."Bron: Belga