...

De conclusie is dat in die gevallen de combinatie clopidogrel + aspirine het risico op CVA in de eerste 90 dagen meer vermindert dan aspirine, zonder het bloedingrisico te vergroten. (referentie: Wang Y et al. N Engl J Med. 2013;doi:10.1056/NEJMoa1215340)