...

Bijna de helft van wie verandering overweegt, denkt er bovendien aan om de gezondheidszorgsector voorgoed te verlaten (39%). Het zijn enkele opmerkelijke resultaten van een grootschalig en internationaal onderzoek van wetenschappelijk uitgever Elsevier Health in samenwerking met marktonderzoekbureau Ipsos. Om een beeld te krijgen van de 'Clinicus van de toekomst' bevroegen ze bijna 3.000 artsen en verpleegkundigen uit 111 landen, waaronder ook België. Volgens het onderzoek is meer dan de helft van de artsen en verpleegkundigen wereldwijd (56%) het ermee eens dat patiënten de afgelopen tien jaar meer mogelijkheden hebben gekregen om de eigen aandoeningen te beheren. Ondanks de toename van het gebruik van digitale technologie en teleconsultaties, is 82% van de zorgverleners het erover eens dat zogenaamde soft skills, zoals luisteren en empathie, de laatste tien jaar steeds belangrijker zijn geworden. Slechts de helft (51%) vindt dat de tijd die ze met patiënten doorbrengen voldoende is om goede zorg te verlenen. Met het oog op een positieve shift naar de toekomt, is 83% van mening dat de opleiding moet worden herzien, zodat clinici (makkelijker) gelijke tred kunnen houden met de technologische vooruitgang. In dezelfde context vragen zorgverleners om meer begeleiding bij het overbrengen van empathie via een (computer)scherm. Immers, 63% meent dat de meeste consulten in de toekomst op afstand zullen plaatsvinden. Opvallend: volgens de helft zal de meeste zorg bij de patiënt thuis worden verleend in plaats van in een zorginstelling. Over een tiental jaar zijn zorgverleners ook graag met meer: 74% voorspelt dat er over tien jaar een tekort aan verpleegkundigen zal zijn, en 68% een tekort aan artsen. Lees verder: De arts van de toekomst spreekt tegen een scherm