...

Er moet nu eerst een openbare aanbesteding uitgeschreven worden. De overheid wil de huisartsen ondersteunen bij het voorschrijven van medische beeldvorming, bij het aanvragen van laboratoriumtests en bij het juiste gebruik van antibiotica.Om de huisarts te helpen bij de juiste keuze van het beeldvormingsonderzoek dacht men er eerst aan om een Brits systeem over te nemen, vertelt Moens (BVAS). De BelMIP was daar serieus mee bezig. Maar volgens hem bleek het systeem dat men voor ogen had uiteindelijk toch niet zo geschikt voor de Belgische gezondheidszorg.Openbare uitbestedingTerug naar af, zo lijkt het. Voor de beeldvorming dan, want met de CDS voor klinische biologie en voor antiobioticatherapie stond men eigenlijk sowieso nog nergens.Daarvoor komt er nu een openbare uitbesteding. "Maar waarom bekijkt men dit niet samen met de hervorming van de nomenclatuur?", vraag Moens zich af."Het Riziv lijkt bij wijze van spreken te denken dat de CDS er tegen overmorgen zal zijn en de hervormde nomenclatuur ergens voor volgende week. De realiteit is dat het voor beide nog jaren gaat duren.""Beide projecten willen het rationele gebruik van de middelen aanmoedigen. Maar de voorzitter van de Nationale Commissie lijkt te denken dat als beide projecten in elkaars vaarwater komen, ze dat op het ogenblik zelf maar moeten bekijken."Daarnaast onderstreept Marc Moens dat, als CDS efficiëntiewinst oplevert, het geld terug in de sector moet geïnvesteerd worden. "Anders zal er niet veel enthousiasme op het terrein zijn om het CDS effectief te gebruiken."Generiek systeemOok volgens Reinier Hueting zal het wel nog minstens een paar jaar duren voor de huisarts gebruik zal kan maken van deze CDS in zijn elektronisch dossier. Volgens hem is het punt dat het Riziv nu uitgemaakt heeft dan het beter kiest voor één generiek systeem. De medische beeldvorming, klinische biologie en antibioticatherapie worden dan telkens specifieke invullingen daarvan."Dat heeft voor de softwareproducenten het voordeel dat ze het systeem maar één keer moeten inbouwen. Tevens wordt het risico geringer dat je om de paar jaar een nieuw pakket moet aankopen voor een van de domeinen, omdat het oude achterhaald blijkt."