...

De VCLB-koepel reageert daarmee op uitlatingen van enkele kinderartsen in de krant De Morgen. Die hadden laten verstaan dat de CLB's kinderen te snel de stempel overgewicht meegaven. "De waarschuwingsbrieven van het CLB leiden ertoe dat ik in de praktijk wel meer panikerende ouders over de vloer krijg. We moeten dan brokken lijmen en de diagnose relativeren. Het nadeel van instanties als het CLB, is dat ze strikt cijfermatig te werk gaan. Je zit op schema of niet, er is geen grijze zone. Kinderen die vroeger een goed gewicht hadden, krijgen nu sneller de stempel overgewicht", aldus pediater Veerle Van de Weghe in de krant. Enkele kinderartsen waarschuwen ook voor de negatieve gevolgen van zo'n overgewicht-etiket op het zelfbeeld van het kind, wat kan leiden tot eetstoornissen. Vorige week bleek nog dat steeds meer kinderen uit de lagere school kampen met eetstoornissen.'Niet minimaliseren'De VCLB-Koepel begrijpt de houding van deze kinderartsen alvast niet. "Het probleem van overgewicht en obesitas zit in de lift, ook bij kinderen. Het neemt epidemische vormen aan. De overheid heeft daarom ook een gezondheidsdoelstelling en een Vlaams actieplan voeding en beweging geformuleerd. De minimalisering van deze problematiek door kinderartsen stoort ons. Niet in ons belang, maar in dat van het kind, omdat dit op lange termijn ernstige gezondheidsrisico's met zich mee kan brengen."De CLB centra benadrukken dat ze ruimer kijken dan de cijfers en curves. "Wij krijgen kinderen vanaf de kleuterklas regelmatig op medisch onderzoek, waarbij we onder andere gewicht en lengte meten. De bedoeling is om jongeren met ernstig overgewicht en/of een eetprobleem op te sporen en te begeleiden naar de juiste zorg. De voorgeschiedenis en de levensstijl spelen een rol. Dat wordt met de jongere besproken. Als er een probleem is, dan wordt gepolst in hoeverre de jongere of de ouders open staan voor hulp. In samenspraak wordt dan een aanbod op maat geformuleerd."Recent bevolkingsonderzoekOm te bepalen of er sprake is van problematisch overgewicht bij een kind, hanteren de CLB's standaarden, die wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen geven voor de uitvoering van preventieprogramma's. "Gegevens zoals lengte en gewicht worden voor alle kinderen uitgezet op een curve en geïnterpreteerd. Die curves zijn gebaseerd op recent bevolkingsonderzoek, waarbij rekening wordt gehouden met leeftijd, puberteit, de bouw en het uitzicht van het kind. Wij hopen dan ook oprecht dat de kinderartsen de scholen steunen in hun opdracht een gezondheidsbeleid op te stellen en uit te voeren", aldus dr. Lieve Feys.