...

De geldigheidsduur van een geneesmiddelenvoorschrift bedraagt sinds 1 november 2019 standaard nog maar drie maanden. Daarom voerde het Riziv die dag een nieuw model van voorschrift in. Met dien verstande dat de administratie een overgangsperiode van drie maand voorzag. Het Riziv noteert hierbij dat "de voorschrijvers de nieuwe modellen kunnen gebruiken vanaf 1 november 2019 en ze zullen moeten gebruiken vanaf 1 februari 2020."De overgangsperiode is bedoeld om voorschrijvers en apothekers de kans te geven zich aan te passen om elke negatieve impact op de patiënt te vermijden. Vanaf 1 februari zijn voorschriften volgens het oude model immers niet meer geldig. Ook niet indien de arts er allerlei nota's bijschrijft. Er bestaat hierover nogal wat verwarring en veel artsen gebruiken nog het oude model. Dat kan nog tot 1 februari. Maar de apothekers signaleren wel dat ongeveer de helft van de geneesmiddelenvoorschriften nog een oude lay-out hebben en dat "sommige dokters" niet op de hoogte zijn dat ze een nieuw model voorschrift moeten gebruiken.