...

Er werd een sterk verband waargenomen tussen enerzijds ADHD, autisme en epilepsieaanvallen en anderzijds minder goede schoolprestaties. Er werd een zwak verband gevonden met astma, maar dat bleef niet overeind na incalculering van het absenteïsme. Met diabetes en cardiovasculaire problemen werd er geen verband gevonden. (referentie: Crump C et al. Ann Epidemiol. 2013;doi.org/10.1016/j.annepidem.2013.01.001)