...

Het ASGB formuleerde hierop een omstandig antwoord. Het ondersteunt het initiatief van de BSAR om een titel op niveau 3 te laten erkennen. Maar het vraagt om een brede aanpak, waarbij ook de eerste lijn en de basisspecialismen hun rol behouden en versterken. Een wet die de juiste opleidingsvereisten en competenties omschrijft voor een bijzondere beroepstitel op niveau 3 moet er zeker komen, vindt het artsensyndicaat. Chronische pijn is een belangrijke maatschappelijke problematiek. Niet alle diensten bieden vandaag dezelfde kwaliteit van zorg. Een inadequate aanpak is niet alleen een ramp voor de patiënt, het vergroot ook de collectieve last door deze aandoening voor de maatschappij.Maar het ASGB stelt dat er criteria moeten komen om de huidige pijntherapeuten ook toegang te geven tot de nieuwe beroepstitel.Een adequate pijnbehandeling berust bovendien op verschillende pijlers, stelt het. Het vraagt om een multidisciplinaire aanpak waarin ook de basisspecialismen hun rol blijven spelen. De erkenning van een titel niveau 3 mag er niet toe leiden dat specialisten in niveau 2 eigen kerntaken waarvoor ze opgeleid zijn beperkt zouden zien. Verschillende specialismen kunnen blijven bijdragen met een welomlijnde expertise.De competentie binnen de eerste lijn inzake pijnbestrijding kan tevens worden uitgebreid. Het ASGB ziet hier plaats voor laagdrempelige cursussen of een post-graduaat. Een grotere verspreiding van basiscompetenties kan al veel problemen - zoals iatrogene schade - voorkomen.