...

Dat schrijven Chaim Bell (Universiteit Toronto, Ontario, Canada) en collega's in de JAMA.Het is geweten dat ontslag uit het ziekenhuis of van een dienst intensieve zorg gepaard gaat met een risico voor onbedoeld onderbreken van chronische behandelingen. Bell wilde nagaan of ook een ziekenhuisopname hier een invloed heeft.De Canadese onderzoekers voerden een cohortstudie op basis van administratieve gegevens uit de periode 1997-2009 van alle ziekenhuisopnames en ambulante voorschriften in Ontario, Canada. De gegevens waren afkomstig van 396.380 patiten ouder dan 66 jaar die langdurige medicatie namen behorende tot n of meer van de vijf volgende therapeutische groepen: statines, anticoagulantia of anti-aggregantia, levothyroxine, inhalatoren en maagzuuronderdrukkers.De onderzoekers bekeken de mate van onbedoelde therapieonderbreking in drie populaties: na ziekenhuisopname, na opname op een dienst intensieve zorg en bij niet-gehospitaliseerde patiten (controles). Ze stelden vast dat er meer stopzetting was na ziekenhuisopname voor de verschillende geneesmiddelenklasses. Na opname op een dienst intensieve zorg was er een bijkomend risico voor vier van de vijf medicatiegroepen.