...

Heel wat prominenten tekenden present op het symposium ter ere van topambtenaar Chris Decoster. Met sprekers verbonden aan de Wereldgezondheidsorganisatie, de OESO en andere gerenommeerde instellingen had het congres ook een duidelijk internationaal tintje.Uit de speeches van Vlaams minister van o.a. gezondheid Jo Vandeurzen (CD&V) en federaal minister van sociale zaken en volksgezondheid Maggie De Block bleek ook waarom Decoster dit hoogstaande afscheid meer dan verdiende. Zo was hij onder meer jarenlang secretaris van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid -waarin de federale, gemeenschaps- en gewestregeringen zetelen. In die hoedanigheid lag hij aan de basis van 33 protocolakkoorden, 18 'aanhangsels' en 12 gemeenschappelijke verklaringen. Een indrukwekkende prestatie. Voor minister Vandeurzen is Decoster dan ook het voorbeeld van de 'civil servant', loyaal ten opzichte van de overheid, met een grote luisterbereidheid, geëngageerd en voorzichtig. "Voor de gezondheid van de Vlamingen en de Belgen heeft hij veel stenen verlegd", aldus de minister. "Bovendien voerde hij zes staatshervormingen uit. Alleen daarvoor al verdient hij hulde."Minister De Block wees er op haar beurt op dat vooral de zesde staatshervorming permanent overleg nodig maakt. "En Decoster diende 16 ministers, dat alleen al is een medaille waard," dixit De Block die afscheidnemende topambtenaar "het institutionele geheugen van de gezondheidszorg noemde en de verpersoonlijking van de publieke dienstbaarheid waarbij burger, patiënt en bevolking centraal staan."Het slotwoord was voor Decoster zelf. Hij hamerde meermaals op zijn dada: samenwerken, samenwerken en samenwerken. "Met de gemeenschappen, met het Riziv en met de verschillende overheden. Dat loont. Bovendien zijn de beste hervormingen de hervormingen die gebeurden met medewerking van de sector. Goed luisteren is dus essentieel. Vele ideeën komen uit de sector zelf."Chris Decoster wordt als directeur-generaal opgevolgd door Pedro Facon, momenteel nog kabinetschef bij minister De Block. Als voorzitter komt Tom Auwers aan het hoofd van het departement.