...

Dat besluiten David Jenkins (Universiteit Toronto, Ontario, Canada) en collega's uit een gerandomiseerde gecontroleerde studie waarvan de JAMA de resultaten publiceerde.De combinatie van voedingsmiddelen met aangetoonde cholesterolverlagende eigenschappen (portfoliodieet) is duidelijk doeltreffend gebleken in het verlagen van het serumcholesterol in metabool gecontroleerde omstandigheden.Vetzuurarm vs. portfolioJenkins en collega's bestudeerden het effect in een gerandomiseerde studie met 351 deelnemers met hyperlipemie, uit vier deelnemende academische centra verspreid over Canada. De deelnemers kregen zes maanden lang het advies om een dieet te gebruiken arm aan verzadigde vetzuren (controles) of een portfoliodieet dat de nadruk legt op het gebruik van plantensterolen, soja-eiwitten, vezels en noten. De groep die adviezen kreeg over het portfoliodieet, kreeg tijdens de periode twee of zes counselingmomenten.De auteurs besluiten dat het portfoliodieet resulteert in een grotere LDL-cholesterolafname gedurende de zes maanden follow-up. En binnen de groep die dit portfoliodieet kreeg, was het effect groter naarmate het dieet strikter wordt gevolgd.