...

De vorsers zijn op dat idee gekomen nadat ze hadden aangetoond dat HDL, de lipoproteïne die cholesterol naar de lever voert waar die cholesterol dan wordt geëlimineerd, ook luteïne en zeaxanthine vervoert. Dat zijn antioxidantia die mogelijk een preventieve rol spelen bij LMD.Bénédicte Merle et al. hebben een cohort van 1.000 73-plussers in drie groepen ingedeeld (geen LMD, vroege LMD en gevorderde LMD).Bij alle patiënten hebben ze vijf genen onderzocht die een rol spelen bij de werking van de HDL-cholesterol. Ze wilden daarbij vooral zoeken naar varianten die invloed hebben op het risico op LMD en op de plasmaconcentraties van luteïne en zeaxanthine. Resultaat: twee van de vijf genen blijken effectief invloed te hebben op het optreden van de netvliesaandoening.Een variant van het LIPC-gen correleert met een lager risico op vroege en gevorderde LMD en met een hogere concentratie van zeaxanthine. Het LPL-gen daarentegen correleert met een hoger risico op vroege LMD en een lagere luteïneconcentratie.(referentie: persmededeling van het Inserm, 13 december 2013)