...

Een team van het Duke Cancer Institute onderzocht bij muizen 27-hydroxycholestorol (27HC), een bijproduct van cholesterol, en ontdekte dat het een vergelijkbaar effect heeft als oestrogeen, dat een rol speelt bij naar schatting 75% van alle borstkankers. De Amerikaanse onderzoekers dienden 27HC toe aan muizen die leden aan die dodelijke ziekte en stelden vast dat 27HC zowel de groei van de tumoren als de ontwikkeling van metastasen bevorderde. Beter nog: ze konden aantonen dat door de knaagdieren met anti-oestrogenen te behandelen of door de toediening van 27HC stop te zetten, de tumorbevorderende werking daarvan kon worden geremd. Ze onderzochten ook het effect van de stof op menselijk borstkankerweefsel en kwamen tot vergelijkbare resultaten. Die ontdekking versterkt het idee dat het belangrijk is het cholesterolgehalte onder controle te houden. Ofwel met statines, waarvan de auteurs het effect op borstkanker nagingen, ofwel gewoon met gezonde voeding. In de toekomst willen de auteurs het effect van 27HC op de progressie van andere soorten kanker testen. (referentie: Science, 29 november 2013, DOI:10.1126/science.1241908)