...

We willen in eerste instantie de patiënten behoeden voor mogelijke reacties als er zich een latexallergie voordoet, zegt dr. Philippe Malvaux, medisch coördinator van het OK in het Doornikse ziekenhuis. "Sommige patiënten weten dat ze allergisch zijn, en dan kunnen we de nodige voorzorgmaatregelen treffen. Andere patiënten weten dan weer niet dat ze allergisch zijn voor latex. Ze kunnen een sensitiviteit ontwikkelen bij een eerste contact en een allergische reactie vertonen bij een tweede contact, bijvoorbeeld tijdens een chirurgische ingreep."Het bannen van latex bij chirurgie heeft ook voordelen voor het personeel, dat dagelijks met het materiaal in aanraking komt. "Het gebruik van gepoederde latex handschoenen verstuift en aërosoliseert stoffen in de lucht die het risico van allergie voor het personeel vergroten", gaat dr. Malvaux verder. "Er zijn ook contactirritaties die kloofjes veroorzaken en atopische dermatitis die verantwoordelijk zijn voor werkonderbrekingen en arbeidsongeschiktheid, aanpassing van taken..." Om al die problemen te vermijden, heeft het Chwapi gekozen voor latexvrije chirurgie, en dat zal in de toekomst worden uitgebreid tot de rest van het ziekenhuis, aangezien latex ook wordt aangetroffen in andere apparatuur - denk aan urinekatheters, het rubber van spuiten waarmee medicijnen worden ingespoten... Als alternatief voor latex kan het ziekenhuis twee soorten steriele chirurgische handschoenen gebruiken: in neopreen en in poly-isopreen. Het gebruik van die materialen heeft een financiële impact voor de instelling. Ziekenhuisapotheker Armèle Biloa: "De totale meerkost bedraagt zo 55.000 euro per jaar, wetende dat wij 140.000 paar handschoenen per jaar gebruiken, waarvan 100.000 in het OK." "Op termijn zullen alle ziekenhuizen latexvrij moeten worden om de algemene zorg voor patiënten te verbeteren, aangezien zij worden behandeld in verschillende ziekenhuizen die binnen een netwerk samenwerken. We moeten voorkomen dat een patiënt die in het ene ziekenhuis in een latexvrije omgeving wordt getransplanteerd, toch een anafylactische shock krijgt omdat het transplantaat in een ander ziekenhuis niet in een latexvrije omgeving is weggenomen. Dat geval heeft zich al voorgedaan. Allemaal samen moeten we de risico's beperken", besluit longarts Gwenaëlle Brui.Vertaling en redactie: Veerle Caerels.