...

Uiteraard zijn de chirurgen er zich terdege van bewust dat extreme solidariteit in deze barre covid-19-tijden onontbeerlijk is. "De gezondheidszorg staat onder grote druk Solidariteit tussen ziekenhuisdiensten, tussen de partners in de netwerken en naar de patiënten toe is absoluut nodig, stellen ze.Daarbij is open en intellectueel eerlijke communicatie van de overheid naar de diverse beroepsverenigingen toe erg belangrijk, aldus de chirurgen. In die context zijn ze verbijsterd over de omzendbrief van het Comité Hospital & Transport Surge Capacity van eind vorige week. De brief maant ziekenhuizen aan eerst electieve en planbare activiteiten met gebruik van intensieve zorg op te schorten, vervolgens klassieke hospitalisaties zonder IZ en tenslotte het chirurgische dagziekenhuis zonder IZ. En dat alles voor minimaal vier weken. Dringende en noodzakelijke raadplegingen, onderzoeken en ingrepen kunnen wel doorgaan evenals noodzakelijke therapieën en revalidatie.Volgens de beroepsvereniging leidt dit -net zoals tijdens de eerste golf- tot bijzonder gevaarlijke toestanden. "We trokken daaruit lessen en waarschuwen voor laattijdige diagnose van goed- en kwaadaardige pathologie waarvoor heelkunde nodig is," stelt de beroepsvereniging der Belgische chirurgen. Want laattijdig behandelde courante pathologieën zoals cholecystitis en appendicitis leiden vaak tot een ernstiger klinisch verloop en vereisen dus zwaardere chirurgie, mogelijk met IZ. Hetzelfde geldt voor oncologische diagnostiek en vasculaire pathologie."We waarschuwen voor de negatieve chirurgische fall-out bij een te lange lockdown en roepen patiënten op geen raadplegingen uit te stellen. Ziekenhuizen blijven een veilige haven tijdens deze Covid-pandemie", besluiten de chirurgen.