...

Als een chirurg bijvoorbeeld geen ervaring heeft met bepaalde handelingen tijdens een duodenopancreatectomie, verliest hij ook expertise om de ductus choledocus te herstellen bij een goedaardige aandoening van galwegen, stelt de beroepsvereniging.De vaardigheid om een slokdarmletsel ter herstellen zal niet dezelfde blijven als de chirurg nooit meer een oesofagojejunale anastomose uitvoert bij een kankerpatiënt.De chirurgen vrezen dat het niet bij complexe chirurgie van slokdarm en pancreas zal blijven. Thoraxchirurgie, ingrepen van de lever, sommige gynaecologische procedures,... zullen waarschijnlijk volgen.Bij de terroristische aanslag van 22 maart 2016 bleek het juist goed dat de expertise om complexe traumatische pathologie aan te pakken zo wijd verspreid was. Ziekenhuizen moeten voorbereid kunnen blijven, stellen de chirurgen.De beroepsvereniging reageert op twee documenten met ontwerpovereenkomsten voor oncologische aandoeningen van de slokdarm en de pancreas die binnen de commissies en werkgroepen van het Riziv circuleren.Volgens het laatste akkoord artsen-ziekenfondsen moeten die voorstellen voor eind juni op het Verzekeringscomité landen.De chirurgen werpen op dat de ontwerpteksten het toepassingsgebied niet altijd scherp afbakenen en dat met oncologische ook niet-oncologische, en met complexe ook eenvoudigere procedures worden gecentraliseerd.Ze zijn het ook niet eens met de manier waarop de teksten de vereiste ervaring voor de chirurgen omschrijft. Ervaren chirurgen kunnen jongere collega's die nog leren bijstaan bij een ingreep, maar die ervaring wordt niet (voldoende) meegenomen.Daarnaast vinden ze dat de overeenkomsten de mogelijkheid moeten openlaten voor ziekenhuizen om hun expertise te bundelen en samen een referentiecentrum op te richten.De open brief stelt verder dat: