...

De impact van slaaptekort bij chirurgen op hun prestaties de dag nadien is onduidelijk. Daarom gingen Canadese onderzoekers na of het feit dat chirurgen na middernacht medische zorg verstrekken een effect heeft op de resultaten van hun geplande ingrepen de dag nadien.Het gaat om een retrospectief matched-cohorte-onderzoek uitgevoerd in Ontario (Canada). Patiënten die overdag een ingreep ondergingen uitgevoerd door een chirurg die tussen middernacht en 7u 's ochtends patiënten had behandeld, werden vergeleken met patiënten die dezelfde operatie ondergingen door dezelfde chirurg, maar op een dag dat die laatste de nacht voordien niet had gewerkt. Er werd gekeken naar overlijden, heropname, complicaties, verblijfsduur en duur van de ingreep.Risico's gelijkDe onderzoekers bestudeerden de gegevens van 38.978 patiënten, behandeld door 1.448 chirurgen. Ze stelden geen significant verschil vast wat betreft overlijden, heropname of complicaties tussen patiënten die werden geopereerd door een chirurg die 's nachts had gewerkt en anderen die een ingreep ondergingen uitgevoerd door een arts die de nacht voordien niet had gewerkt. Er werden evenmin significante verschillen vastgesteld na correctie volgens soort ziekenhuis (al dan niet universitair), leeftijd van de arts of soort ingreep. Bijkomende analyses leverden geen significante verschillen op tussen de patiëntengroepen voor wat betreft verblijfsduur of duur van de ingreep.De risico's bij de ingrepen overdag waren met andere woorden gelijk, ongeacht of de chirurg de nacht voordien al dan niet had gewerkt.