...

Het team van prof. Neil Aaronson volgde 230 patiënten met een vrij hoog opleidingsniveau die vaak professioneel actief waren. De proefpersonen werden in drie groepen verdeeld. De eerste groep voerde aerobics en stretchoefeningen uit in een matig hoog ritme, onder begeleiding van een fysiotherapeute. De tweede groep voerde thuis een weinig intensief programma van aerobics uit zonder begeleiding, en de derde groep kreeg de klassieke zorg zonder oefenprogramma. De resultaten tonen aan dat aan de conditie werken niet alleen merkelijke voordelen heeft voor de mentale gezondheid, maar ook de bijwerkingen van chemotherapie zoals vermoeidheid, misselijkheid, pijn en achteruitgang van de fysieke capaciteiten tegengaat. De verbetering was het meest uitgesproken bij de vrouwen in de eerste groep. Bovendien hoefde de dosis van de behandelingen slechts bij 12% van hen te worden aangepast, terwijl dat in de derde groep bij 34% van de vrouwen het geval was. Dat bewijst dat lichaamsbeweging kan vermijden dat een zwaardere behandeling moet worden gegeven.