...

Vaak baseren de artsen hun doseringen niet op het gewicht van de patiënt, wat ze wel zouden moeten doen. Onderzoek heeft evenwel aangetoond dat zwaarlijvige mensen hun chemo beter verdragen dan magere mensen. Studies hebben aangetoond dat tot 40% van de zwaarlijvige kankerpatiënten minder dan 85% van de dosis krijgt die ze nodig hebben volgens hun gewicht.