...

In België wordt door 83% van de ziekenhuizen een checklist gebruikt in het operatiekwartier. De checklist heeft ertoe geleid dat, sinds de introductie ervan in 2011, incidenten werden vermeden in meer dan 1 op 2 ziekenhuizen.De checklist beoogt voornamelijk de samenwerking en de communicatie tussen teamleden te optimaliseren bij elke heelkundige interventie. Met behulp van dit eenvoudig en goedkoop instrument kan volgens FOD Volksgezondheid meer dan 30% van de complicaties en de mortaliteit, geassocieerd met chirurgische ingrepen, vermeden worden.Safe SurgeryVolgens een enquête, uitgevoerd door de FOD Volksgezondheid in november 2013, blijkt dat de meerderheid van de Belgische acute ziekenhuizen een checklist 'Safe Surgery' gebruikt. De resultaten tonen aan dat, in meer dan de helft van de ziekenhuizen die rapporteerden, een fout of een slecht functionerend toestel kon vermeden of gedetecteerd worden.Fouten met betrekking tot omwisselen links-rechts, de identificatie van de patiënt, het beschikbaar materiaal, het tellen van de kompressen zijn enkele voorbeelden van incidenten die werden vermeden door de checklist te gebruiken.De Safe Surgery Checklist werd ontwikkeld door de WHO naar het voorbeeld van checklists in de luchtvaartsector waar deze systematisch worden gebruikt. De bevraagde Belgische ziekenhuizen hebben meestal de Safe Surgery Checklist van de WHO aangepast. Bij de analyse van de resultaten valt op dat de vragen die het meest gerelateerd zijn aan communicatie tussen teamleden werden weggelaten.StimulerenDe FOD Volksgezondheid zal de komende jaren de ziekenhuizen dan ook stimuleren om de checklist systematisch te gebruiken bij elke heelkundige ingreep en tegelijkertijd de aandacht vestigen op het belang van de vragen uit de checklist die specifiek de communicatie tussen zorgverleners verifiëren.Het volledige rapport is beschikbaar op www.patient-safety.be