...

Elk jaar doen er zich per ziekenhuis in ons land n twee incidenten voor waarbij een lichaamsvreemd voorwerp in het lichaam van een patit wordt achtergelaten. Maar de overheid heeft geen precieze cijfers, want de ziekenhuizen zijn niet verplicht om zulke incidenten te melden, zegt Dr. Margareta Haelterman van de FOD Volksgezondheid. "In de mkg's is er enkel een specifieke code voorzien voor heringrepen, maar we registreren de meldingen niet."19 punten De nieuwe campagne promoot het vrijwillige gebruik van een checklist bij elke chirurgische ingreep. Negentien kritieke punten worden systematisch gecontroleerd: vr de verdoving (identiteit van de patit, allergie,...), tijdens de ingreep zelf (soort operatie, plaats van de ingreep,...) en na afloop (tellen van het materiaal: kompressen, naalden,...). De checklist werd opgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie en bewerkt en vertaald naar het Nederlands.Alle ziekenhuizen in ons land kregen deze week de affiche van de campagne, de checklist zelf en een handleiding over hoe ze te gebruiken. Interne registratieSinds vorig jaar moeten de ziekenhuizen ook een systeem van interne registratie handeren om zo het aantal incidenten op termijn te beperken, legt Haelterman nog uit. Dat kadert in een contract over codinatie, kwaliteit en patitveiligheid tussen het ziekenhuis en de FOD Volksgezondheid. Ons land neemt eveneens deel aan een internationaal Oeso-onderzoek over patitveiligheid.De checklist controleert 19 kritieke punten.