...

De vaststellingen zijn bikkelhard. Een derde van de mensen sterft te vroeg door een ongezonde leefstijl en omgeving, door te roken, alcohol, fysieke inactiviteit enz. Ook de levenskwaliteit, het aantal gezonde levensjaren, is daardoor veel minder dan wat mogelijk is. Zweden, een land met eenzelfde levensstandaard als België, investeert fors in een gezonde omgeving en in preventie. De Zweden mogen 72 à 74 gezonde levensjaren verwachten, de Belgen slechts 62 à 64 jaar. Om daaraan wat te doen, werd in mei 2021 het preventieplatform opgericht. Het platform riep burgers, het middenveld en de beroepsorganisaties op zich achter het project te scharen. Die krachtenbundeling wil constructief bijdragen aan een sterk preventief gezondheidsbeleid. Bij de ondertekenaars van het charter onder meer VIVEL, Domus Medica, Zorgnet-Icuro, VAN, de ziekenfondsen maar ook bekende artsen als Pedro Brugada en Servaas Bingé.Het charter werd in Vorselaar ondertekend in open lucht en in aanwezigheid van Vlaams minister Wouter Beke en Jan Bertels, kabinetschef van minister Vandenbroucke. Het preventieplatform hoopt uit te groeien tot een gesprekspartner van het beleid. Het wil de overheden en ministers ondersteunen bij het uittekenen van hun gezondheidsbeleid met daarin een sterke preventieve klemtoon.