...

Jonas Brouwers kwam aan het woord in de hoorzittingen over homogene bevoegdheidspakketten met betrekking tot het gezondheidsbeleid die het Vlaams Parlement onlangs organiseerde. De hearings hadden plaats in de in december 2020 opgerichte werkgroep Institutionele Zaken. Deze commissie moet concrete voorstellen uitwerken voor een nieuwe staatshervorming. Het commissieverslag rolde net van de persen.Een aantal citaten van Vaso-voorzitter dokter Jonas Brouwers willen we u niet onthouden. Het toont aan wat een wespennest België is (geworden). Brouwers wees uiteraard vooral op de communautaire verschillen in de opleiding van artsen-specialisten. "Vaso telt vertegenwoordigers van artsen in opleiding van de vier Vlaamse universiteiten die een master in de Specialistische Geneeskunde aanbieden," legde hij uit. "Dat is al een eerste verschil met Franstalig België want daar bestaat die opleiding niet." De bevoegdheidsverdeling zit bijzonder ingewikkeld in elkaar, zo leert de uiteenzetting van dokter Brouwers. "De federale overheid bepaalt de erkenningscriteria maar de erkenningscommissie van de Vlaamse overheid zorgt voor de erkenning. De federale overheid bepaalt de inhoud van de professionele opleiding, maar de theoretische opleiding bevindt zich op het niveau van de Vlaamse overheid, want het onderwijs is een volledig Vlaamse bevoegdheid," dixit Jonas Brouwers.Verder is de Hoge Raad voor Artsen-Specialisten en Huisartsen bevoegd om op federaal niveau de kwaliteit van de stageplaatsen in de ziekenhuizen te controleren. Maar de kwaliteit van de opleiding is dan weer Vlaamse bevoegdheid. "Dat leidt soms tot conflicten en de Vlaamse administratie heeft het hier soms ook moeilijk mee," voegde Brouwers eraan toe.Daarbij komt dat de erkenning en vergoeding van de stagemeesters federale materie is maar de registratie van de stageplaatsen Vlaams. "De arbeidswetgeving en het sui-generis-statuut zijn federaal en de federale overheid levert het visum voor specialisten en huisartsen af." Artsen schrijven zich ook in bij de federale Orde der artsen maar krijgen van de Vlaamse overheid dan weer een erkenning als huisarts of specialist. "De normering is federaal, de erkenningsprocedure is Vlaams. Dat is een mooie spreidstand," merkt Brouwers ironisch op.Tot slot is dokter Brouwers van oordeel dat de erkenningscriteria de ambitie afremmen. "Ik vind het belangrijk aan te stippen dat federaal de erkenningscriteria bepaalt en dat aanpassingen zeer moeilijk zijn. Bepaalde gemeenschappen willen accenten leggen in de opleiding en de vorming van de gezondheidsberoepen, maar dat lukt niet altijd even goed," aldus nog Jonas Brouwers.