...

Het Kenniscentrum kreeg van FOD Volksgezondheid de vraag of het in gebruik nemen van eMRI de wachtlijsten voor MRI-onderzoeken zou kunnen beperken. Het KCE onderzocht of eMRI in bepaalde gevallen een goed alternatief kan zijn voor gewone MRI, en of er voldoende vraag naar bestaat.Onvoldoende gegevens Een eMRi zou aantrekkelijk kunnen zijn omdat alleen het lidmaat van de patiënt in de scanner moet worden geschoven. Dat is een stuk aangenamer en minder beangstigend voor de patiënt. De eMRI-scanners zijn ook kleiner en daardoor goedkoper - en minder lawaaierig.Een literatuurstudie wees uit dat er nog maar heel weinig bekend is over de kwaliteit van eMRI in vergelijking met het klassieke onderzoek. Met name zijn er geen onderzoeken beschikbaar die 'high field'-eMRI vergelijken met gewone 'high-field'-MRI. Er zijn ook onvoldoende harde gegevens voorhanden om de eventuele behoefte aan deze scanners te kunnen beoordelen. Experts die werden bevraagd, schatten dat maar weinig patiënten voor eMRI in aanmerking zouden komen.Verplichte navorming Het KCE deed meer dan het mogelijke effect nagaan van het gebruik van eMRI op de wachtlijsten. Het bekeek de vraag van de FOD Volksgezondheid in één moeite mee in het algemene beleid omtrent de radiologie. De beleidmakers willen immers de uitgaven in de radiologie onder controle houden, en meteen het stralingrisico voor de bevolking beperken. Volgens de Vereniging voor Radiologie - zo onderstreept het KCE - zou dat trouwens haalbaar zijn, als voorschrijvers van beeldvorming zich beter aan de geldende richtlijnen zouden houden.Het Kenniscentrum stelt daarom voor de rol van de radioloog nog te versterken. De radioloog moet zelf het meest geschikte beeldvormingsonderzoek (zoals CT of MRI) kunnen kiezen. Maar dat mag aan de andere kant ook niet de uitgaven verhogen, zo benadrukt het rapport.Het KCE stelt ook voor het voorschrijfgedrag voor beeldvorming te monitoren door middel van een centrale registratie van het elektronisch voorschrift. Het beveelt tevens aan dat voorschrijvers van beeldvorming verplicht worden om over het correct voorschrijven navorming te volgen.Financiering Om het stralingsrisico te beperken zou de regering er de voorkeur aan geven dat er meer MRI-onderzoeken gebeuren, en minder CT-scans. Maar het KCE wijst erop dat het juist de overheid is die het aantal MRI-toestellen beperkt houdt, door middel van een programmeringsbeleid. Het KCE stelt dat de overheid de financiering van de beide beeldvormingsmethoden dan maar eens moet herbekijken.