...

Wanneer een ziekenhuis deelneemt aan een clinical trial, dan moet de ethische commissie van dat ziekenhuis de opzet van de studie analyseren en daar een advies over formulerenVele clinical trials zijn multicenterstudies. De ethische commissie van één ziekenhuis, neemt dan een coördinerende taak op zich en bundelt de verschillende adviezen.Brug te verEen Europese verordening stelt nu dat er voor de klinische experimenten per land één contactpunt moet komen. Minister Maggie De Block gaat evenwel nog verder dan wat die verordening vraagt, stellen Vincent Seutin en Ivo De Wever - respectievelijk de voorzitters van de ethische comités van de CHU de Liège et het UZ Leuven - in een opiniestuk.Een nieuw wetsontwerp richt een centraal ethisch college op, dat voortaan al deze dossiers moet beoordelen en de ethische commissies in ziekenhuizen dus de wind uit de zeilen neemt.ComplementairVolgens de auteurs van het opiniestuk is dat een slecht idee dat de veiligheid van wie deelneemt aan een klinisch experiment in gevaar brengt.De ethische commissies werken thans jaarlijks tot 600 dossiers af. Dat gebeurt allemaal binnen de afgesproken deadlines. Aan een gebrek van performantie in het huidige systeem zal het dus heus niet liggen.Analyses gebeuren binnen dit systeem vaak door verschillende commissies. Maar dat is een winstpunt. Ieder ethische commissie heeft zijn eigen competentie - de analyses zijn complementair. En dat gaat verloren als er maar één centraal college zijn advies moet geven.Kort op de balDe leden van het centraal college zullen bovendien full-time met dossiers bezig zijn en daardoor vervreemden van de klinische praktijk, stellen de auteurs. Ze zullen minder goed vertrouwd zijn met de sterke en zwakke punten van ieder ziekenhuis voor deze research. Een centraal college zal minder kort op de bal kunnen spelen dan de lokale ethische commissies, terwijl de dossiers steeds complexer worden.De auteurs halen wat dat laatste betreft het voorbeeld aan van het recente incident in het Franse Rennes. Dat had zeker niet zoveel slachtoffers gemaakt als het experiment van dichterbij was opgevolgd.Het voorstel van minister De Block gaat daarom de verkeerde richting uit. De deelnemers aan de studies zouden wel eens het grote slachtoffer van deze misleide keuze kunnen worden. Het volledige opiniestuk kunt u hier lezen.