...

Online op zoek gaan naar gezondheidsinformatie is niet zonder gevaar voor patiënten. Op discussiefora circuleren onbetrouwbare commentaren en verkeerde adviezen, commerciële websites promoten deze of gene behandeling, enzovoort, waardoor mensen wel eens verkeerde stappen kunnen ondernemen. Een doorn in het oog van het Centrum voor Evidence-Based Medicine (Cebam), dat daarom eind vorig jaar 'Gezondheid en Wetenschap' lanceerde met de steun van de Vlaamse overheid. Objectief van het project: betrouwbare gezondheidsinformatie bundelen op de 'breedpubliekswebsite' www.gezondheidenwetenschap.be en zo bijdragen aan een betere kennis over en inzicht in gezondheid bij burgers en patiënten. Want 'empowerde' patiënten, die denken mee met hun arts en nemen tegelijkertijd hun eigen verantwoordelijkheid op.Twee delenHet online platform bestaat uit twee delen. Enerzijds zijn er de 'patiëntvriendelijke' versies van evidence-based artsenrichtlijnen. Die moeten patiënten meer inzicht bieden in de adviezen waarop hun zorgverstrekkers zich baseren. De vertaalde richtlijnen worden bovendien gekoppeld aan de oorspronkelijke richtlijnen voor artsen. Dokters die een artsenrichtlijn aanklikken in hun elektronische medisch dossier, krijgen daardoor meteen te zien of er al een versie voor patiënten beschikbaar is. En ss dat het geval, dan kunnen zij die printen en meegeven of hun patiënt gewoon doorverwijzen naar de website Gezondheid en Wetenschap.Daarnaast is er het luik 'Gezondheidsnieuws onder de loep'. Elke dag passeren er wel nieuwtjes over gezondheid in de algemene pers, maar die zijn niet altijd even genuanceerd. Door achtergrondinfo over de wetenschappelijke oorsprong ervan te ontleden en het nieuws te becommentariëren, probeert Cebam de boodschap bij te stellen waar nodig.