...

Zoals elk jaar dreigen er in Franstalig België meer artsen af te studeren dan er Riziv-nummers beschikbaar zijn. Terwijl er een beroep wordt gedaan op buitenlandse artsen om de tekorten in bepaalde disciplines op te vangen."Studenten tegenhouden die hun diploma hebben behaald en hen geen Riziv-nummer toekennen na een lange opleiding is onaanvaardbaar en getuigt van een gebrek aan respect tegenover onze jongeren die een hoogstaande opleiding achter de rug hebben. Dat terwijl niet-Belgische Europese artsen met een diploma automatisch een Riziv-nummer krijgen, zonder enige beperking", merkte fractieleider Catherine Fonck op. De situatie is des te meer onaanvaardbaar in haar ogen omdat heel wat onder hen de voorbije weken versterking hebben geboden in de ziekenhuizen."Ze hebben zich samen met de andere zorgverstrekkers in zeer moeilijke omstandigheden ingezet voor de bestrijding van de pandemie. Het minste wat we voor hen kunnen doen, is niet rond de pot draaien en hen die Riziv-nummers toekennen, zodat ze aan de slag kunnen in de curatieve geneeskunde, daar waar we ze nodig hebben", lichtte Fonck haar standpunt verder toe. De cdH zal donderdag in de plenaire zitting van de Kamer vragen om dit voorstel prioritair te bekijken.