...

De verenigde senaatscommissies Justitie en Sociale Zaken maakten woensdagvoormiddag een stand van zaken op na de hoorzittingen over de wetsvoorstellen om de euthanasiewet aan te passen. De meeste fracties vinden een wetsaanpassing inzake minderjarigen en de wilsverklaring nodig, maar de problematiek van dementerenden lijkt nog niet rijp voor een wetsaanpassing.Guy Swennen (SP.A) en Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) wezen hun collega's op de tijdsdruk. "Het is zeven voor twaalf. We moeten nu trancheren, anders gaan er jaren verloren", waarschuwde Swennen. Voor het zomerreces moeten de teksten in de plenaire Senaat gestemd worden, om ze ook nog voor het einde van de legislatuur in de Kamer behandeld te krijgen, zei De Gucht. Op woensdag 19 juni beslist de commissie hoe er verder gewerkt zal worden.Het cdH heeft problemen met de kans op een wisselmeerderheid. Socialisten en liberalen zouden dan rekenen op de steun van N-VA en de groenen. André du Bus (cdH) zei dat de partijvoorzitters een oplossing moeten zoeken. Hij wil naar eigen zeggen de meerderheid niet in gevaar brengen, maar wil duidelijkheid omdat het regeerakkoord niets voorzag over ethische kwesties. CD&V-fractieleider Dirk Claes stelde dat zijn fractie het debat wil aangaan op beide punten. "Als dan blijkt dat de anderen verder willen gaan dan wij, dan leggen we er ons bij neer", aldus Claes.Minderjarigen: 'symbooldossier'Wat de hoorzittingen geleerd hebben, is dat het niet wenselijk is om euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken vanaf een bepaalde leeftijd. Zo zeiden Christine Defraigne (MR) en Elke Sleurs (N-VA). Euthanasie moet kunnen voor minderjarigen die oordeelsbekwaam zijn. Dat moet worden vastgesteld door een derde - een multidisciplinair team of een kinderpsychiater of -psycholoog. De ouders moeten bij dat proces betrokken worden, maar de uiteindelijke beslissing ligt voor de meesten bij de minderjarige zelf.Niet iedereen zag echter de noodzaak in voor een uitbreiding van de wet naar minderjarigen. Zowel André du Bus als Els Van Hoof (CD&V) en Bart Laeremans (Vlaams Belang) verwezen naar de hoorzittingen waaruit bleek dat het om zeer gering aantal gaat. "Het gaat dus om een symbooldossier", vond Van Hoof.Wilsverklaringen: onbeperkte geldigheidDe beperking van de geldigheidsduur van de wilsverklaring tot vijf jaar, werd door geen enkele fractie verdedigd. De meesten pleitten voor een onbeperkte geldigheid - tenzij anders vermeld, wordt door sommigen verduidelijkt. Van Hoof schoof 10 jaar naar voren, terwijl Cécile Thibault (Ecolo) en Sleurs pleitten dat na een bepaalde tijd een herinnering gestuurd zou worden dat de betrokkene een wilsverklaring heeft opgesteld. Deze laatste dringt ook aan op een verplichte registratie.Probleemthema'sAls gevolg van de hoorzittingen werden ook enkele thema's van de agenda gehaald. De problematiek van de uitbreiding van de euthanasiewet naar dementerenden en mensen met hersenaandoeningen lijkt nog niet uitgekristalliseerd en moet nog verder onderzocht worden. Ook over de doorverwijsplicht en het overmaken van het medisch dossier is er weinig kans dat er nog deze legislatuur een wetswijziging komt, aangezien de meningen hierover nog sterk uiteenlopen.De groenen herhaalden dat ze een voorstander zijn van een kaderwet over het levenseinde. "Dit kan echter enkel op lange termijn gerealiseerd worden", besefte Freya Piryns (Groen), die wel bereid is om nu mee te werken aan punctuele aanpassingen van de euthanasiewet. Laeremans pleitte dan weer voor meer middelen en steun voor palliatieve zorgen om het aanbod en de kwaliteit te verhogen.