...

Muylle noemde de houding van de Bvas in de Kamer vorige woensdag "schandalig". Ze verwijst naar uitspraken van Marc Moens. Die heeft het akkoord eerst verdedigd, zo stelt ze, als "zeer aanvaardbaar". Het artsensyndicaat had immers voor de huisartsen en de specialisten heel wat uit de brand kunnen slepen, aldus citeert ze Moens. Nu stapt het Bvas naar het grondwettelijk hof om het verbod op supplementen in kamers voor twee of meer personen bij een klassieke ziekenhuisopname aan te vechten.Keuzes makenMinister Onkelinx blijft in haar antwoord zeer laconiek. Ze bevestigt de stelling van Nathalie Muylle dat nog maar in een klein aantal ziekenhuizen artsen supplementen vragen op het ereloon (volgens Onkelinx in 20 van de 196 ziekenhuizen). Sinds 1 januari dit jaar is dat nu verboden in kamers voor twee of meer personen. Maar, zo stipt de minister aan, het staat in België iedereen vrij om naar het gerecht te stappen.In de gezondheidszorg zullen keuzes moeten gemaakt worden, stelt Muylle. Om toch tot een akkoord te komen (op 23 januari 2013, nvdr), kwam men overeen dat het verbod op supplementen niet geldt voor het dagziekenhuis. Het kan niet dat artsen dan een tweede keer langs de kassa proberen te passeren, aldus het CD&V-kamerlid.Twijfel rond overleg?Nathalie Muylle sluit dan ook af met een opmerkelijke uitspraak: "Als men vandaag in dit dossier al op die manier reageert, (...) dan stel ik mij ernstige vragen bij de rol van de syndicaten in het toekomstige debat over de financiering van onze gezondheidszorg."