...

En de incidentie gezinnen met catastrofale gezondheidsuitgaven ligt nog veel hoger, namelijk op 8%, indien het gezinshoofd werkloos is. Dat alles blijkt uit een nieuw rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie over financiële bescherming en toegang tot de gezondheidszorg. Eigenlijk actualiseert de studie een eerder onderzoek van het Belgische federale Kenniscentrum voor gezondheid.De WGO wijst op factoren die de toegang tot een betaalbare gezondheidszorg ondermijnen. "Deze elementen weerspiegelen het complexe design van de Belgische ziekteverzekering," zo luidt het. Concreet stelt het rapport dat in België op nagenoeg alle gezondheidsdiensten remgelden en supplementen gelden. Dat is complex vergeleken met andere landen, aldus de WHO. Bovendien nam België wel maatregelen om mensen te beschermen tegen hoge remgelden maar ze worden niet automatisch toegekend en zijn dus ondoeltreffend. "Hoogst ongebruikelijk" is het ook dat de meeste ambulante zorg niet onder een verplichte regeling derde betaler valt. En de Belgische ziekteverzekering betaalt tandzorg, medische hulpmiddelen en vrij verkrijgbare geneesmiddelen slecht beperkt terug. Het rapport stelt een aantal beleidsmaatregelen voor om de toegankelijkheid van de zorg voor lage inkomensgezinnen te verbeteren en te vereenvoudigen. Zo kunnen bijvoorbeeld alle gezondheidsdiensten opgenomen worden in het plafond voor de maximumfactuur. Tevens kan het remgeldplafond verlaagd worden voor lage inkomensgezinnen. Of men kan hen helemaal vrijstellen van remgelden.Lees ook: Frank Vandenbroucke: "gezondheidskloof verminderen is een dagelijks gevecht"