...

De krant De Tijd pakte vorige week (woensdag 10 juli) uit met een artikel over het stijgend aantal oftalmologische ingrepen waarbij de ooglens wordt vervangen. Op tien jaar tijd stegen de uitgaven voor die ingreep met 84%. Het aantal patiënten steeg volgens de krant van 77.995 tot 122.867. De krant noemt dat een schandaal omdat het Riziv miljoenen uitgeeft aan dure operaties die als alternatief dienen voor het dragen van een leesbril.BevolkingsaangroeiHet Riziv reageerde evenwel met een mededeling om de geciteerde cijfers te 'precizeren': "De cijfers in de krant betroffen het aantal cataractoperaties, niet het aantal personen dat werd geopereerd. Nogal wat patiënten worden aan beide ogen geopereerd in hetzelfde jaar".Het Riziv schat het aantal patiënten dat de ingreep onderging in 2011 op 77.320 - in 2002 waren dat er 54.760. Dat is een stijging in absolute cijfers met 41%. Maar ook de bevolking, en dus het aantal verzekerden, is op tien jaar tijd toegenomen. Als men dat mee incalculeert, bedraagt de stijging maar 32% meer. Neemt men ook in beschouwing mee dat de operatie in 99% van de gevallen gebeurt bij personen ouder dan 40 jaar, dan bedraagt de stijging in verhouding tot de bevolking op tien jaar tijd maar 26%.De Tijd gebruikt de cijfers vooral om een vermeend misbruik aan te klagen. De krant beweert dat het vervangen van een ooglens vaak gebeurt om presbyopsie te corrigeren, en niet alleen als oplossing voor cataract. Dat hebben de journalisten vernomen van een oogarts, die anoniem wenst te blijven. De ingreep duurt hooguit een half uur, niet langer dan een consultatie voor een leesbril - zo stelt de krant. En ze brengt de oogarts 17 keer meer op. Ook de patiënt is tevreden, want de ingreep komt op kosten van de ziekteverzekering en hij moet geen leesbril dragen, die bovendien niet wordt terugbetaald.Het Riziv stelt evenwel dat de operatie wel degelijk wordt terugbetaald als ingreep bij een cataract, en dat het over geen gegevens beschikt die erop wijzen dat terugbetaalde prestaties voor andere oogaandoeningen werden uitgevoerd.