...

Het Hof van Cassatie heeft een veroordeling ongedaan gemaakt die Skepp had opgelopen in haar conflict met de Nederlandse arts Robert Görter. De vereniging had Görter op haar website een kwakzalver genoemd.Skepp is de Studiekring voor Kritische Evaluatie van Pseudo-wetenschap en het Paranormale. In het artikel uit 2004 uitten Skepp-voorzitter Willem Betz en redactielid Luc Bonneux scherpe kritiek aan het adres van Görter. In juni 2010 had het Antwerpse Hof van Beroep Skepp veroordeeld. Cassatie heeft dat arrest nu verbroken. 'Hooggeschoolde kwak' Görter baatte in Keulen een "kankerkliniek", en behandelde daar zijn patiënten met behulp van alternatieve therapieën zoals homeopathie en vitaminekuren, naast diverse experimentele behandelingen zoals warmtetherapie en dendritische cellen.De Antwerpse rechtbank van eerste aanleg zag geen probleem met het artikel van Skepp. Wim Betz reageerde toen voor Artsenkrant-TV opgelucht omdat "je in ons land een kwakzalver nog steeds een kwakzalver mag noemen" (zie AK 1984). Maar het Hof van Beroep vond de termen die Skepp gebruikte nodeloos "eerrovend". Volgens het Hof betekende de uitdrukking "kwakzalver" immers zoveel als "oplichter" of "onbevoegd beoefenaar van de geneeskunst". Görter heeft wel degelijk een diploma geneeskunde, stelde het Hof van Beroep in juni 2010, en het was niet bewezen dat hij zijn patiënten bedroog.Bovendien vond het hof dat Görter toch een zekere respectabiliteit genoot omdat hij erkend was als dokter in de "natuurgeneeskunde" en doceerde aan "diverse universiteiten" (ook al ging het om niet-erkende diploma's).Wim Betz en Luc Bonneux werden veroordeeld tot een euro morele schadevergoeding en moesten opdraaien voor de kosten van het geding. Ze moesten de kwetsende woorden uit het artikel op de website verwijderen. Context is belangrijk Cassatie heeft het Antwerpse arrest nu verbroken. Cassatie vindt immers dat Skepp in het artikel duidelijk maakte welke striktere definitie van het begrip kwakzalverij de vereniging hanteerde, namelijk "het regelmatig verkopen of aanbevelen van producten waarvan de werking niet bewezen is".Het Hof van Beroep had meer rekening moeten houden met de context, vindt Cassatie. Aan het principe van vrije meningsuiting mag daarenboven maar in zeer beperkte omstandigheden worden geraakt.Op de website van Skepp (www.skepp.be) staat te lezen dat de zaak Görter hiermee nog niet is afgelopen. De volgende stap is nu dat het Brusselse Hof van Beroep zich uitspreekt. Maar de uitspraak van Cassatie maakt het moeilijker om websites te censureren die "gepaste kritiek" leveren, besluit Skepp.