...

Dokter Van Giel leidde in door erop te wijzen dat Domus Medica de carrière-award uitreikt op voordracht van de raad van bestuur. De prijs bekroont een huisarts die pionierswerk heeft verricht waarop de huisartsgeneeskunde kan voortbouwen. "Met die inspanningen wordt de toekomst voorbereid", aldus Roel Van Giel.De award is een 'duimafdruk' en dokter De Ridder is de eerste niet-praktiserende huisarts die de carrièreprijs in ontvangst mag nemen.In haar laudatio overliep dokter Maaike Van Overloop, past-president van Domus Medica, de loopbaan van de gelauwerde. Die ving aan midden de jaren 1970 toen dokter De Ridder op de barricaden stond voor het systeem van de wijkgezondheidscentra en de forfaitaire betaling. Consequent daarmee was hij gedurende negen jaar werkzaam op opeenvolgende kabinetten van ministers van volksgezondheid en sociale zaken. Daarna volgden twaalf jaar als leidend ambtenaar van de Dienst Geneeskundige Verzorging van het Riziv. Dokter Ri De Ridder, wiens afscheid van het Riziv op 12 april jongstleden groots gevierd werd met een symposium, is nu nog voorzitter van de NGO Dokters van de Wereld.Met circa 800 bezoekers, tal van lezingen en workshops en een 200-tal standhouders was de Huisartsenconferentie en Vakbeurs van Domus Medica zaterdag jongstleden in Antwerpen overigens een schot in de roos. Op de website van Domus Medica kan u een filmpje en sfeerbeelden bekijken.