...

Carine Boonen, van opleiding arts, ging in april 2012 aan de slag als directeur van het regionale ziekenhuis Heilig Hart Tienen. Ze volgde in die functie Koen Vancraeynest op. Haar vertrek, nog geen anderhalf jaar later, komt als een verrassing. "De raad van bestuur heeft tijdens haar vergadering van 18 september beslist de arbeidsovereenkomst met algemeen directeur Carine Boonen te beëindigen," staat er in het korte persbericht van het ziekenhuis.Over de reden van het ontslag wil de raad van bestuur geen commentaar geven. De raad van bestuur stelde Dr. Frank Martens aan om de functie van algemeen directeur tijdelijk waar te nemen.Carine Boonen stond in het verleden jarenlang aan het hoofd van de koepel van katholieke ziekenhuizen VVI, later herdoopt tot Zorgnet Vlaanderen. Na haar vertrek eind 2006 werd ze expert op het kabinet van de toenmalige Vlaamse minister-president Yves Leterme. Een functie die ze bleef uitoefenen onder Kris Peeters, tot aan haar aanstelling als nieuwe directeur in het ziekenhuis Tienen.Het regionaal ziekenhuis Heilig Hart kwam in 2004 negatief in het nieuws naar aanleiding van fraude met subsidies. Onder leiding van gedelegeerd bestuurder Frans Vuerinckx bleek het ziekenhuis te hebben geïnvesteerd in een luxehotel, een taverne en een restaurant. Het kwam het ziekenhuis op enorme boetes te staan. Het Riziv vorderde 500.000 euro terug voor het uitvoeren van onwettige prestaties. Boonen was al de derde directeur die na de fraudezaak het ziekenhuis opnieuw op de rails probeerde te krijgen.