...

Het risico om te sterven door een cardiovasculaire oorzaak is in Vlaanderen het afgelopen decennium met tussen een kwart en een derde gedaald. We leven met zijn allen weer wat langer.De absolute sterftecijfers zijn wat toegenomen als gevolg van de veroudering van de bevolking. Maar na standaardisatie voor de leeftijd daalt het sterfterisico signifant. Dat blijkt uit cijfers die het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid vandaag vrijgaf. Vlaams beleid en vermijdbare oorzakenDe cardiovasculaire sterfte is tussen 2001 en 2010 met 29% afgenomen bij mannen en met 28% bij vrouwen. Ook andere belangrijke doodsoorzaken, zoals kanker en ademhalingsziekten, vertonen een dalende trend. Maar omdat de mortaliteit door kanker minder snel vermindert, neemt het relatieve aandeel wel toe.Elk jaar leven we gemiddeld wat langer. Vrouwen hebben een langere levensverwachting dan mannen. Maar het verschil verkleint. Een meisje dat in 2010 wordt geboren heeft een levensverwachting van 83,4 jaar (in 2001 was dat 81,9); een jongetje uit dat jaar heeft nu een levensverwachting van 78,6 jaar (tegenover 76,1 in 2001).De levensverwachting neemt gemiddeld elk jaar met drie maanden toe bij mannen en met twee maanden bij vrouwen.Kanker, hart- en vaatziekten en suïcide zijn belangrijke oorzaken van vroegtijdig overlijden, dat is vóór de leeftijd van 75 jaar. Veel gevallen van vroegtijdige sterfte zouden vermeden kunnen worden door een gezonde levensstijl of door het tijdig opsporen van dodelijke aandoeningen.Vlaanderen zet sterk in op het bevorderen van gezondheidsdoelstellingen, zoals gezonde voeding, meer beweging, verminderen van middelengebruik, preventie van ongevallen en suïcide. Ook screening van borstkanker en coloncarcinoom zijn belangrijke aandachtspunten in het Vlaamse beleid.Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen onderstreept dan ook dat de bevindingen op grond van deze sterftecijfers aantonen dat het beleid de juiste prioriteiten legt.