...

Het team van Grant Tomkinson, van de universiteit van Zuid-Australië, heeft 50 studies over hardlopen verzameld die tussen 1964 en 2010 werden uitgevoerd. De onderzoekers evalueerden de lichamelijke conditie van ruim 25 miljoen kinderen tussen 9 en 17 jaar uit 28 landen wereldwijd. Ze hielden rekening met de afstand die de kinderen konden afleggen in een bepaalde tijdspanne (5 tot 15 minuten) en met de tijd die ze nodig hadden om een bepaalde afstand (800 tot 1.600 meter) af te leggen. De resultaten liegen er niet om. Kinderen van nu, meisjes of jongens, lopen ongeacht hun leeftijd en ongeacht het land of de streek waar ze wonen, minder hard en minder lang dan hun ouders. Sinds de jaren '70 hebben de kinderen per decennium gemiddeld 5% van hun uithouding verloren en zijn ze qua cardiovasculaire gezondheid 15% minder in vorm dan hun ouders op dezelfde leeftijd. De oorzaken van die teruggang zouden toegeschreven kunnen worden aan sociale, psychologische, omgevings- en fysiologische factoren, alsook aan een sedentair leven. Het gebrek aan uithouding is echter niet onomkeerbaar. De onderzoekers denken dat de tendens met één uur oefening per dag omgebogen zou kunnen worden. (referentie: mededeling van de American Heart Association, 19 november 2013)