...

In De Standaard vertelt de professor dat het helemaal niet zijn bedoeling is om De Wever op die manier belachelijk te maken. Jean-Luc Dehaene had eveneens als (slecht) voorbeeld kunnen dienen. "Ook een knappe kop die helaas geen aandacht heeft voor zijn lichaamsgewicht. Hun geest is wel sterk, maar hun vlees zwak."Vrints wijst erop dat recent onderzoek de zeer bedreigende invloed van centrale obesitas of buikvet - vooral bij mannen - heeft aangetoond. Hij vindt het onverstandig dat publieke figuren deze Bourgondische levensstijl promoten. Zinvol rookverbodDe professor zet zich overigens met evenveel overtuiging af tegen de betoging van afgelopen weekend die het rookverbod op cafop de korrel nam. "Dat verbod is echt wel zinvol. In landen waar al zo'n rookverbod geldt, zien we een duidelijke daling van het aantal aandoeningen."Voor het gebruik van de foto van een fitnessende Di Rupo vroeg Vrints eerst de toestemming. Voor de foto van De Wever bij frituur 't Draakske niet, geeft hij toe.