...

De Belgische Cardiologische Liga verwijst naar statistieken die onder meer aantonen dat er jaarlijks 23.000 landgenoten overlijden aan slagaderverkalking. Hart- en vaatziekten zijn de laatste jaren wat uit de belangstelling verdwenen maar ze vormen in België en wereldwijd nog steeds een belangrijke doodsoorzaak. Ons land kosten ze jaarlijks vijf miljard. 750.000 mensen krijgen elk jaar de diagnose atherosclerose te horen en waarschijnlijk is dat slechts het topje van de ijsberg, aldus de Liga.De aandoening gaat niet gepaard met duidelijke symptomen. Het gevolg is dat preventie en screening ondermaats blijven. De meerderheid van de bevolking is zich niet bewust van de risico's. Preventie -niet roken, evenwichtige voeding, regelmatige lichaamsbeweging- kan nochtans nuttig zijn om de risico's te verkleinen. De Liga raadt patiënten ook aan om regelmatig bloeddruk, cholesterol enz. te laten controleren door de huisarts.Als het beleid niet ingrijpt dan blijft het aantal gevallen van atherosclerose stijgen en dus ook de kostprijs voor de gemeenschap. Daarom stelt de Belgische Cardiologische Liga voor om -naar analogie met kanker en diabetes- een actieplan op te stellen voor hart- en vaatziekten. Dat moet enerzijds focussen op een betere screening en preventie en anderzijds op een betere zorg voor hartpatiënten.