...

Als het op besparen aankomt, zitten de cardiologen in de hoek waar de klappen vallen. Het lijstje maatregelen dat hen treft, groeit jaar na jaar aan. Het gaat van besparingen op de controle van pacemakers en devices tot een verminderde terugbetaling van interventionele cardiologie. Op zich al voldoende om de irritatie van de beroepsgroep op te wekken.Gemakkelijke besparingMaar daar houdt het niet mee op. In februari van dit jaar volgde, tot afschuw van de cardiologen, plots een lineaire besparing van 6,8% voor echocardiografie en coronarografie. En zopas deed Onkelinx er nog een schep bovenop door het EKG, genomen tijdens een hospitalisatie, niet meer terug te betalen maar te integreren in het dagforfait van het ziekenhuis.Prof. Guy Van Camp (BSC) is er niet over te spreken. "Jaar na jaar voert men in onze sector lineaire besparingen door omdat dat gemakkelijk is. Het is handig om in een begrotingsronde snel het nodige bedrag bij elkaar te schrapen. En de cardiologen zitten steevast in het vizier omdat men denkt: die hebben het goed, ze hebben veel technische prestaties, laten we daar maar in snoeien. Men vergeet dat we met machines werken, die veel kosten en afgeschreven moeten worden."Lineaire besparingen zijn niet verstandig en hebben, binnen het huidige systeem van terugbetaling, op lange termijn geen zin, argumenteert Van Camp. "Als je blind het mes zet in een honorarium, dan zie je vijf jaar later dat het aantal onderzoeken is toegenomen. Dat is klassiek, het beleid weet dat ook."Zo wordt het stilaan moeilijk om nog een cardiologische dienst te runnen, voegt hij eraan toe. "Elk jaar verandert er weer wat anders. Telkens wij voorstellen om alternatieve, verstandige besparingen uit te werken, mogen we daar veel tijd en energie in steken tot op het eind van de rit blijkt dat onze oplossing niet haalbaar is binnen de huidige structuur van terugbetaling. Dat is niet de fout van het Riziv, maar het is in hoge mate frustrerend. De cardiologen zitten op hun tandvlees."Waarom per se snijden in het honorarium voor echocardiografie? Van Camp heeft er het raden naar. "Het is een techniek die we heel vaak bij mensen bedside toepassen omdat het veel antwoorden oplevert. Vaak hoor je dan het verwijt dat we er te veel uitvoeren. Men vergeet dat onze populatie veroudert, dat kortademigheid en kleplijden frequenter voorkomen. Echocardiografie speelt daar een uitermate belangrijke rol. Als er overconsumptie is, moet men de outliers maar aanpakken."RaadselWaarom het kabinet snoeit in de coronarografieën is hem al evenzeer een raadsel. "Het kabinet maakt gewag van een 'abnormale groei', maar dat blijkt helemaal niet uit de cijfers, die zijn eerder stabiel. Vorig jaar voerde men plots een bijkomend regeltje in: een coronaro mocht enkel nog als bij de patiënt ook ischemie aangetoond wordt. Ging men er dan van uit dat we voor ons plezier katheters steken in elke coronaire tak? Dat nieuwe regeltje had geen effect want elke cardioloog hield er al rekening mee. Het is good clinical practice."Steeds vaker worden nieuwe technieken in ons land niet terugbetaald en ook dat is de cardiologen een doorn in het oog. Herinner u de hetze over de percutane aortakleppen. "Het KCE mag dan wel vragen hebben bij de kostenefficiëntie maar dat belet niet dat percutane hartkleppen in de richtlijnen van onze Europese wetenschappelijke vereniging staan. Het gevolg is dat wij de Europese guidelines niet meer kunnen toepassen voor aortaklepstenose, de meest frequente aortakleppathologie. België is het enige land in Europa dat deze kleppen niet terugbetaalt."Conclusie? Van Camp: "Men maakt ons dagelijkse beroep stilaan onmogelijk door lineaire besparing na lineaire besparing. Vervolgens blijkt dat men geen geld heeft voor nieuwe prestaties. En dan volgt de klap op de vuurpijl: het EKG voor gehospitaliseerde patiënten wordt plots afgeschaft en opgenomen in het budget voor financiële middelen. Dat is de aberrantie ten top: men negeert de waarde van ons sleutelonderzoek in de cardiologie. En aangezien het ziekenhuis er ook niets extra voor krijgt, moeten we van die kant niets verwachten."AbsurdDat de cardiologen het mes op de keel krijgen terwijl er dit jaar vier nieuwe hartcentra openen, vindt Van Camp een onwaarschijnlijk verhaal. "Hoe kan je nu aan de ene kant het geld door het venster gooien door nieuwe cathlabs te erkennen, terwijl je langs de andere kant het EKG voor opgenomen patiënten afschaft? Hoe stellen we de diagnose van een hartinfarct? Met een EKG. Welnu, dat EKG bestaat niet meer voor mevrouw Onkelinx."