...

Vandaag en morgen vindt het 33ste jaarcongres van de Belgian Society of Cardiology (BSC) plaats. Bij die gelegenheid riep voorzitter prof. Guy Van Camp de pers samen om de ongerustheid van de cardiologen over te maken, iets wat toch ongebruikelijk is voor een wetenschappelijke vereniging... maar de laatste oplossing als alle andere alternatieven uitgeput zijn en het overlegmodel niet meer werkt. "Het gaat hier niet over de financiering van de technische prestaties. We maken ons wel zorgen over de zorgkwaliteit binnen de cardiologie", zet Van Camp meteen de toon.Hij betreurt het gebrek aan een langetermijnvisie van de overheid. "In een periode van economische crisis is een visie onmisbaar als men besparingen wil doorvoeren zonder in te boeten aan kwaliteit. Maar 2013 was het hoogtepunt van een gebrek aan visie." De BSC is ervan overtuigd dat dit zal resulteren in kwaliteitsverlies, ten nadele van de patiënt.In 2005 bedroeg de incidentie van coronaire aandoeningen bij volwassenen jonger dan 65 in ons land 27/100.000, wat vergelijkbaar is met onze buurlanden. En om dit resultaat te bereiken, spendeerde België zeker niet meer dan zijn buurlanden, integendeel zelfs, stipt Van Camp aan. De uitgaven voor coronaire aandoeningen in ons land bedroegen in 2009 495.780.000 euro, of zo'n 46 euro per inwoner, tegenover 66 euro per inwoner in Duitsland, 51 euro in Luxemburg, 65 euro in Zweden en zelfs 95 euro in Nederland. "We zijn dus zowat even doeltreffend en we hebben zeker niet meer uitgegeven, in tegenstelling tot wat men soms beweert."2013 was zwart jaarTerwijl cardiologen al in 2011 en in 2012 heel wat besparingen te slikken kregen, was 2013 een zwart jaar voor het beroep. Maar de BSC klaagt vooral aan dat hun mening nooit heeft gewogen bij het nemen van de finale beslissingen. Prof. Van Camp maakt de trieste balans op: "Wat heeft men de voorbije twee jaar gedaan in de cardiologie? Lineaire reducties in de terugbetalingen doorgevoerd en nieuwe hartcentra geopend. En zolang er geen nieuw financieringsmodel komt, zal het die richting blijven uitgaan."En de cardioloog wijst nogmaals op de absurditeit van die nieuwe cathlabs. "Dat is echt een belachelijke maatregel. Er zijn in ons land al genoeg hartcentra. In bepaalde afgelegen gebieden is er misschien wel een nieuw centrum nodig. Dat is juist, maar dat gaat over twee of drie centra: het KB dat de nieuwe cathlabs toelaat, zal niet de start betekenen van twee of drie centra, maar eerder van tien of misschien wel twintig nieuwe centra."En als men het aantal centra verhoogt, zal er automatisch minder expertise zijn in de bestaande centra, met een verlies van kwaliteit als logisch gevolg, gaat Van Camp verder. "En dan houden we geen rekening met het risico op overconsumptie om de minimaal vereiste normen te halen." Voor de BSC-voorzitter lag de oplossing van dit dossier in het organiseren van transport en niet in het openen van een cathlab op elke hoek van de straat.Bovendien werden de cardiologen constant onderworpen aan nieuwe lineaire besparingen. "Het risico bestaat dat het aantal prestaties daardoor stijgt. En de patiënten lopen het gevaar daarvoor op te draaien, wat echt asociaal is."Kwaliteit meten?"De situatie zal niet verbeteren door kwaliteitsparameters te meten en door de ziekenhuizen te verplichten hun resultaten te publiceren op hun website. De enige vaststelling is dat de kwaliteit er stukken op achteruit gaat. Het betreurenswaardige beleid van de afgelopen jaren en het gebrek aan visie doen onze financiële problemen alleen maar toenemen. En het gevolg laat zich al voelen: innoverende technieken die in alle aanbevelingen naar voor komen, worden bij ons nog steeds niet terugbetaald."Kortom, de cardiologen hebben er genoeg van dat de spelregels om de haverklap veranderen en willen eindelijk gehoord worden. Hun boodschap aan de overheid is duidelijk: "Bezorg ons nu een visie op lange termijn en geef ons de middelen die nodig zijn om optimale zorg te garanderen voor onze patiënten, conform met de Europese richtlijnen."