...

De terugbetaling van TAVI, die ongeveer vijf keer duurder uitvalt dan de heelkundige klepvervanging, maar met minder risico's gepaard gaat, heeft een tijdlang op zich laten wachten. Sinds 1 augustus komt de techniek daar nu wel voor in aanmerking, doch mits strenge criteria. Interventionele cardiologen en cardiochirurgen hebben in een gemeenschappelijke verklaring gesteld dat ze daar helemaal niet mee akkoord gaan."Vooreerst zijn de criteria strak anatomisch gesteld, en wordt geen rekening gehouden met comorbiditeiten en fragiliteit van de patiënt", zegt prof. Walter Desmet, diensthoofd hartkatheterisatie aan het UZ Leuven. "Anderzijds is de terugbetaling voorbehouden voor centra die door het Riziv voor die techniek zijn erkend. De verdeling over de verschillende provincies is naar onze mening onrechtvaardig en onlogisch. Zo zijn er bijvoorbeeld in Aalst twee centra erkend, terwijl er in de provincies West-Vlaanderen en Limburg geen enkel is! We begrijpen best dat de financiële middelen beperkt zijn, maar de huidige regeling is onverantwoord, zowel voor de patiënten als voor de betrokken centra."In Artsenkrant van aanstaande vrijdag leest u het uitgebreide standpunt en een nieuw voorstel van de cardiologen.