...

De dienst cardiologie van het UZA organiseert morgen het 'cardiovasculair lentesymposium voor huisartsen'. "Daarbij focussen we ons niet op high-tech interventies, maar op een aantal problemen die opduiken in de dagelijkse praktijk", aldus Prof. Dr. Chris Vrints, die het symposium ziet als een goede manier om de interactie tussen huisartsen en specialisten te stroomlijnen."Dit leek ons een ideaal moment voor een update voor huisartsen", legt Prof. Dr. Chris Vrints, diensthoofd cardiologie van het UZA, uit. "Zo worden de nieuwe richtlijnen voor de behandeling van voorkamerfibrillatie nog onvoldoende gebruikt in de praktijk. Meer nog dan in het verleden zullen perorale anticoagulantia een belangrijke rol spelen. Zeker de nieuwe orale trombine en factor Xa-inhibitoren, die voorlopig enkel in het kader van 'medical need programs' voorgeschreven kunnen worden."Ook de nieuwe Europese richtlijnen cardiovasculaire preventie komen aan bod. "Die zijn afgelopen maand voorgesteld op het EuroPRevent 2012-congres", aldus Vrints. "Daar werd het belang van preventie nogmaals benadrukt en werd de klemtoon op primaire preventie gelegd. Specialisten ter zake onderstreepten er ook het belang om bij post en acuut coronair syndroom meteen voldoende hoge doses statines voor te schrijven om de targets te behalen; nu blijkt dat huisartsenpraktijken nog de neiging hebben om met lichte dosissen te beginnen."InspanningsechocardiogramDe aanpak van recente ontstane thoracale pijn en van stabiele angina pectoris, zal Prof. Vrints zelf bespreken tijdens het symposium. "Zo zal ik het onder meer hebben over het probleem van de biologische beschikbaarheid van clopidogrel - die varieert naargelang de genetische verschillen bij patiënten - en het alternatief, dat geen prodrug is. Ik licht ook toe waarom het NICE (de Britse tegenhanger van ons KCE) in gevallen van recent ontstane thoracale pijn de voorkeur geeft aan een inspanningsechocardiogram boven het klassieke inspannings-ecg."Ander items die aan bod komen tijdens het lentesymposium zijn de behandeling van aortaklepstenose bij bejaarden en het nut van combinatietherapie bij hypertensie.