...

Dr. Quanhe Yang en medewerkers hebben de gegevens doorgenomen van 11.733 volwassenen die hadden deelgenomen aan de NHANES-studies (Health and Nutrition Examination Survey) over drie perioden: 1988-1994, 1999-2004 en 2005-2010. Zo hebben ze eerst de tendens inzake consumptie van toegevoegde suiker (uitgedrukt in percentage van de dagelijkse hoeveelheid calorieën) kunnen evalueren. Vervolgens hebben ze die gegevens gecorreleerd met een ander cohortonderzoek waarin de cardiovasculaire sterfte werd onderzocht tussen 1988 en 2006. Tijdens de follow-upperiode van 14,6 jaar zijn 831 cardiovasculaire sterfgevallen geregistreerd. Na correctie voor vertekenende factoren (leeftijd, geslacht, ras, BMI) bleek de cardiovasculaire sterfte te stijgen naarmate het aandeel van toegevoegde suiker in de totale hoeveelheid calorieën hoger was. De hazard ratio van cardiovasculaire sterfte was 1,3 bij de proefpersonen bij wie 10-24% van de dagelijkse hoeveelheid calorieën werd geleverd door toegevoegde suiker, en 2,75 bij de proefpersonen bij wie dat meer dan 25% was, in vergelijking met de proefpersonen bij wie minder dan 10% van de dagelijkse hoeveelheid calorieën werd geleverd door toegevoegde suiker. De auteurs van de studie herinneren eraan dat de Wereldgezondheidsorganisatie aanraadt om de hoeveelheid toegevoegde suikers te beperken tot minder dan 10% van de dagelijkse hoeveelheid calorieën. (referentie: JAMA Internal Medicine, 3 februari 2014, DOI:10.1001/jamainternmed.2013.13563)