...

Ook mensen met een chronische ziekte worden eerder als nieuwe patiënt aangenomen . Dat valt af te leiden uit onderzoekresultaten die deze week verschenen in de Canadian Medical Association Journal. Onderzoekers gaven zich uit voor nieuwe patiënten die zich in Toronto wilden inschrijven bij een huisarts.Het Canadese gezondheidssysteem voorziet universele dekking. Patiënten worden er geacht zich in te schrijven bij een huisarts. Toch heeft 15% van de Canadezen geen vaste huisarts.In totaal belden de onderzoekers (een man en een vrouw) 375 huisartsen in Toronto. Ze deden zich de ene keer voor als een hogere bankbediende die recent naar de stad was overgeplaatst, de andere keer als uitkeringsgerechtigde. Tijdens het gesprek vermeldden ze al dan niet last te hebben van chronische ziekten zoals diabetes of rugproblemen.De hogere bankbedienden bleken significant meer kans te hebben om op afspraak te mogen komen dan de steuntrekkers: 22,6% versus 14,3%. En in tegenstelling tot wat de onderzoekers zelf hadden vermoed, kregen de bellers met een chronische ziekte makkelijker een afspraak bij een huisarts geregeld (23,5% versus 12,8%).Dat chronisch zieken makkelijker aan een afspraak komen dan gezonde mensen, vinden de auteurs van het artikel geruststellend. Maar ze maken zich zorgen over de discriminatie van mensen met een lage sociale status. Dat is des te meer opmerkelijk, vinden ze, omdat Canadese huisartsen geen enkele financiële incentive hebben om patiënten op hun sociale status te selecteren.Peter BackxCanadian Medical Association Journal 2013, doi: 10.1503/cmaj.121383